Chỗ gặp nhau của các tông phái Phật giáo - HT Thích Thanh Từ giảng tại chùa Đức Viên, San Jose, CA.

(Nguồn: PT Đăng Chân)

track02.mp3
MP3 Audio File 1.2 MB
track03.mp3
MP3 Audio File 1.1 MB
track04.mp3
MP3 Audio File 1.1 MB
track05.mp3
MP3 Audio File 1.1 MB
track06.mp3
MP3 Audio File 793.9 KB
track07.mp3
MP3 Audio File 1.1 MB
track08.mp3
MP3 Audio File 1.1 MB
track09.mp3
MP3 Audio File 1.5 MB
track10.mp3
MP3 Audio File 62.1 KB
 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.