Qua Cửa Chuyển Tiếp

"Qua Cửa Chuyển Tiếp" được trích soạn từ Tạng Thư Tây Tạng với mục đích giúp đỡ quí Phật tử hiểu rõ thế nào là Chết. Và nhờ đó mỗi Phật tử có thể hiểu và giúp đở thân nhân của mình (cũng như chính mình) trong việc chuẩn bị cho sự lìa đời trong an lạc. 

Qua Cửa Chuyển Tiếp.pdf
Adobe Acrobat Document 569.8 KB
 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.