Qua Cửa Chuyển Tiếp

"Qua Cửa Chuyển Tiếp" được trích soạn từ Tạng Thư Tây Tạng với mục đích giúp đỡ quí Phật tử hiểu rõ thế nào là Chết. Và nhờ đó mỗi Phật tử có thể hiểu và giúp đở thân nhân của mình (cũng như chính mình) trong việc chuẩn bị cho sự lìa đời trong an lạc. 

Qua Cửa Chuyển Tiếp.pdf
Adobe Acrobat Document 569.8 KB
 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin lien lạc với ,chị Yến và chị Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, ̣̣đã được phát hành, xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở năm nay rất phong phú với nhiều bài viết giá trị.