Nhạc Vu Lan

Bông Hồng Cài Áo (Nhạc Phạm Thế Mỹ, Thơ HT Nhất Hạnh, ca sĩ Nguyễn Hưng)
60bonghongcaiao-nguyenhung.mp3
MP3 Audio File 4.9 MB
Quan Thế Âm (Nhạc Phạm Duy, ca sĩ Khánh Ly)
97quantheam-khanhly.wav
Wave Audio File 5.8 MB
Mẹ năm 2000 (Nhạc Phạm Duy, ca sĩ Khánh Ly)
47menam2000-khanhly.mp3
MP3 Audio File 5.4 MB
Quê Mẹ (Ca sĩ Họa Mi)
65queme.mp3
MP3 Audio File 4.7 MB
Mẹ Tôi (Nhạc Nhị Hà, ca sĩ Trường Vũ)
29Me toi - Truong vu.wmv
Windows Media video format 902.1 KB
Ơn Nghĩa Sinh Thành (Nhạc Dương Thiệu Tước, ca sĩ Hoàng Lan)
62onnghiasanhthanh-hoanglan.mp3
MP3 Audio File 3.9 MB
Ca Dao Mẹ (Nhạc Trịnh Công Sơn, ca sĩ Hương Thủy)
110.huong_thuy_-_ca_dao.mp3
MP3 Audio File 5.1 MB
Sao mắt mẹ chưa vui (Nhạc Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly)
95saomatmechuavui.mp3
MP3 Audio File 5.3 MB
Hát mừng Vu Lan (Nhạc DNT, ca sĩ Hương Lan)
92hatmungvulan-huonglan.mp3
MP3 Audio File 5.7 MB
Khóc Mẹ (Nhạc Lam Phương, ca sĩ Thái Châu)
49khocme-thaichau.mp3
MP3 Audio File 3.1 MB
Tạ ơn Mẹ (Nhạc Lam Phương, ca sĩ Như Quỳnh)
57taonme-nhuquynh.mp3
MP3 Audio File 4.4 MB
Tình Mẹ (Nhạc Ngọc Sơn, ca sĩ Trường Vũ)
67tinhme-truongvu.wmv
Windows Media video format 805.0 KB
 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.