Trường ca kinh A Di Đà

Thầy Nhật Từ dịch, Võ Tá Hân phổ nhạc

Quang Đạt phối khí, Thầy Phước Huệ thực hiện.

Nguyện Hương (Thanh Thúy)
KinhADiDa1-nguyenhuong.mp3
MP3 Audio File 870.1 KB
Đảnh lễ Tam Bảo (Tấn Đạt)
KinhADiDa2-danhle.mp3
MP3 Audio File 709.2 KB
Tán Hương (Mai Hậu)
KinhADiDa3-tanhuong.mp3
MP3 Audio File 499.4 KB
Phát Nguyện Trì Kinh (Xuân Phú)
KinhADiDa4-phatnguyen.mp3
MP3 Audio File 398.0 KB
Tán Dương Giáo Pháp (Thùy Dương)
KinhADiDa5-khaikinh.mp3
MP3 Audio File 397.3 KB
Kinh A Di Đà (Nhóm Cadillac và Hoa Giấy)
KinhADiDa6-chanhvan.mp3
MP3 Audio File 3.6 MB
Thần Chú (Nhóm Cadillac)
KinhADiDa7-thanchu.mp3
MP3 Audio File 355.1 KB
Bát Nhã Tâm Kinh (Thanh Thúy, Hoa Giấy, Xuân Phú)
KinhADiDa8-tamkinh.mp3
MP3 Audio File 1.2 MB
Niệm Phật (Nhóm Cadillac)
KinhADiDa9-niemphat.mp3
MP3 Audio File 966.4 KB
Sám Nguyện (Đình Nguyên, Mai Hậu)
KinhADiDa10-samnguyen.mp3
MP3 Audio File 847.6 KB
Hồi Hướng (Bích Phượng)
KinhADiDa11-hoihuong.mp3
MP3 Audio File 572.4 KB
Phục Nguyện (Quang Minh)
KinhADiDa 12-phucnguyen.mp3
MP3 Audio File 644.1 KB
Đảnh Lễ Ba Ngôi Báu (Nhóm Cadillac và Hoa Giấy)
KinhADiDa13-tamquy.mp3
MP3 Audio File 428.8 KB
 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.