Ban Hộ Trì Tam Bảo


Điều hành Phật sự:

  • Trụ trì: Thích Đăng Nhật

 

Cùng sự trợ giúp của quý sư cô:

  • Ni Sư Thích Nữ Trí Định
  • Sư Cô Thích Nữ Phúc Thịnh
  • Sư Cô Thích Nữ Huệ Trí
  • Sa Di Ni Thích Nữ Thiền Huệ

Ban Thường Vụ

Nhiệm kỳ: 2015-2017

 

 

 

 

Hội trưởng

Hồ Công Thành

Quang Trí

 

Phó Nội Vụ

Hoàng Đình Quý

Tuệ Quán

Phó Ngoại Vụ

Nguyễn Ánh

Giác Minh

Thủ Quỹ

Trương Chinh

Diệu Đức

Phó Thủ Quỹ

Cúc Phạm

Giác Liên

Thư Ký

Vương Trâm                 

Tín Hương

Phó Thư Ký 

Doan Thủy 

Diệu Lưu 

Kiểm Toán 1

Cao Cẩm 

Diệu Hồng

Kiểm Toán 2

Phạm Ngọc

 Tịnh Bối

 

 

 

Ủy Viên :

 

 

Hộ Niệm

Cao Cẩm

Diệu Hồng

Hương Đăng

Dư Hạnh/Hưng Quang

Chiếu Phúc/Chánh Quang Trung

Trai Soạn

Lưu Châu

Diệu Ngọc

 

Trần Vần

Hạnh Huyền

 

Từ Vân

Chân Viên An

Trang Trí Hoa

Phạm Thu

Tịnh Cảnh

 

Phạm Sương

Tịnh Phú

Trang Trí

Quách Văn Viễn/Gia dình

 

 

 

 

Thư Viện

Nguyễn Minh Châu

Diệu Toàn

Báo Chí

Nguyễn Ánh/Hải Lê/Tạ Chung

Giác Minh/Chánh Hiệ̀p/Tường Pháp

Bảo Trì

Trần Hân

 

 

Nguyễn Đăng Minh

Minh Đăng

Lớp Việt Ngữ

Cô Yên , Cô Dông

 

Giáo Dục

 Cô Đông

 

Văn Nghệ

Lưu Châu

Diệu Ngọc

 

Phan Tuyết Đông

Vạn Phước Liên

Xã Hội

Dặng Bác/ Lê Bá

 Từ Nhã/Minh Bảo

 

 

 

Y Tế Sức Khỏe

 Lê P Hải

 Chánh Hiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản Đồ Đến Chùa

Hướng dẫn đến Chùa Phật Quang Edmonton

Bạn có thể khuyếch đại bản đồ đề xem chi tiết tên đường xá bằng cách zoom in (double-click), hoặc bạn có thể kéo bản đồ qua khu vực khác bằng cách nhấn mouse and drag.

 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin lien lạc với ,chị Yến và chị Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, ̣̣đã được phát hành, xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở năm nay rất phong phú với nhiều bài viết giá trị.