Ban Hộ Trì Tam Bảo


Điều hành Phật sự:

  • Trụ trì: Thày Thích Đăng Nhật

 

Cùng sự trợ giúp của quý sư cô:

  • Sư Cô Thích Nữ Phúc Thịnh
  • Sư Cô Thích Nữ Huệ Trí
  • Sa Di Ni Thích Nữ Thiền Huệ
  • Sa Di Ni Thích Nữ Giải Huệ
  • Sa Di Ni Thích Nữ Giải Phước

Ban Thường Vụ

Nhiệm kỳ: 2023-2025 

 

 

 

 

Hội trưởng

Phan Tuyết Đông

Vạn Phước Liên

 

Phó Nội Vụ

Đặng Trung Ái

Chánh Quang Thiền

Phó Ngoại Vụ

Phan Ngọc Phương

(To be updated)

Thủ Quỹ

Cúc Phạm

Giác Liên

 

 

 

Thư Ký

Vacant                 

(To e updated)

Phó Thư Ký 

Thủy Đoàn 

Diệu Lưu 

Kiểm Toán 1

Ánh Nguyễn 

Giác Minh

Kiểm Toán 2

Vacant

 

 

 

 

Ủy Viên :

 

 

Hộ Niệm

Quý Sư Cô

 

Hương Đăng

Hân Trần/Hưng Quang

Chánh Quang Hiếu/Chánh Quang Trung

Trai Soạn

Lưu Châu

Diệu Ngọc

 

Trần Vần

Hạnh Huyền

 

Chị Ánh Mỹ, Vân, Phụng, Phương, Tuyền, Duyên, 

 

Trang Trí Hoa

Phạm Thu

 

Tịnh Cảnh

 

Phạm Sương

Tịnh Phú

Trang Trí

Quách Văn Viễn/Gia dình

 

 

 

 

Thư Viện

Nguyễn Minh Châu

Diệu Toàn

Báo Chí

 

Nguyễn Ánh/Hải Lê

Tạ Chung

Giác Minh/Chánh Hiệp/Tường Pháp

Bảo Trì

Trần Hân

 

 

Anh Tín

 

 

Lớp Việt Ngữ

 

                                        Cô Đông, Thày Thi

 

                        

Võ Thuật

Võ Sư Phạm Đan Thi

 

Văn Nghệ

Lưu Châu

Diệu Ngọc

 

Phan Tuyết Đông

Vạn Phước Liên

Xã Hội

Đặng Bác/ Lê Bá

 Từ Nhã/Minh Bảo

 

 

 

Y Tế Sức Khỏe

Dr. Lê P Hải

 Chánh Hiệp

 

 

 

 Website 

Pham Dan Thi 

 

 

 

 

Bản Đồ Đến Chùa

Hướng dẫn đến Chùa Phật Quang Edmonton

Bạn có thể khuyếch đại bản đồ đề xem chi tiết tên đường xá bằng cách zoom in (double-click), hoặc bạn có thể kéo bản đồ qua khu vực khác bằng cách nhấn mouse and drag.

 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.