Bồ Tát Quán Thế Âm - HT Thích Thanh Từ (tại chùa Hương Tích)

Track 01.mp3
MP3 Audio File 7.3 MB
Track 02.mp3
MP3 Audio File 3.0 MB
 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin lien lạc với ,chị Yến và chị Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, ̣̣đã được phát hành, xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở năm nay rất phong phú với nhiều bài viết giá trị.