Pháp Âm của HT Tuyên Hóa

Hành trang của HT Thích Tuyên Hóa
01_Hanh-Trang-Cua-HT.Thich-Tuyen-Hoa.mp3
MP3 Audio File 6.2 MB
Hành trang của HT Thích Tuyên Hóa (tiếp theo)
02_Hanh-Trang-Cua-HT.Thich-Tuyen-Hoa(tt)
MP3 Audio File 8.4 MB
Giảng giải Chú Đại Bi - Phần 1
03_Giang-Giai-Chu-Dai-Bi.mp3
MP3 Audio File 9.7 MB
Giảng giải Chú Đại Bi - Phần 2
04_Giang-Giai-Chu-Dai-Bi(tt).mp3
MP3 Audio File 7.1 MB
Giảng giải Chú Đại Bi - Phần 3
05_Giang-Giai-Chu-Dai-Bi(tt).mp3
MP3 Audio File 6.4 MB
Giảng giải Chú Đại Bi - Phần 4
06_Giang-Giai-Chu-Dai-Bi(tt).mp3
MP3 Audio File 11.4 MB
Giảng giải Chú Đại Bi - Phần 5
07_Giang-Giai-Chu-Dai-Bi(tt).mp3
MP3 Audio File 9.6 MB
Giảng giải Chú Đại Bi - Phần 6
08_Giang-Giai-Chu-Dai-Bi(tt).mp3
MP3 Audio File 7.7 MB
 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.