Thư Viện Phật Pháp On Line

Xin liên lạc đạo hữu Diệu Toàn cho các vấn đề liên quan đến thư viện.

Nghe Pháp Thoại, Bình Luận, Nhạc Qua CD, MP3

  • Tiếng Chuông Chùa,trong tập tạp ghi Hạnh Phúc Xót Xa của tác gỉa Huy Phương, Bích Huyền đọc, Duy Trác hát Tiếng Chuông Chiều Thu của Tô Vũ. Xin nhấn vào "Download" bên dưới để nghe:
Trích audio file từ VOA
Tieng Chuong Chua.mp3
MP3 Audio File 3.6 MB

Thư Mục Sách Đọc

Tên Sách Tác Gỉa Ai mượn
30 Ngày Thiền Quán  Nguyễn Duy Nhiên dịch  Thí dụ
     
 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.