Văn Nghệ, Ca, Vũ

Các bạn muốn tham gia văn nghệ với Ban Văn Nghệ Chùa Phật Quang Edmonton, xin liên lạc với chị Châu hoặc chị Đông.

 

Đội Múa Lân

Xin mời các em trẻ tham gia vào đội lân chùa Phật Quang Edmonton, trong dịp Tết Bính Thân 2016, đội lân của chúng ta sẽ biểu diễn những buổi múa lân xuất sắc cho Phật tử chùa,  và cho cộng đồng. Chúc mừng cho thành quả tốt đẹp của đội lân Phật Quang.

 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin lien lạc với ,chị Yến và chị Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, ̣̣đã được phát hành, xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở năm nay rất phong phú với nhiều bài viết giá trị.