Danh sách các Mạnh Thường Quân cúng dường Năm 2015

Chùa Phật Quang Edmonton xin cám ơn tất cả quý vị ân nhân đã cúng dường bằng tinh thần cũng như tài vật trong những năm qua. Chúng tôi cũng xin ghi ơn công đức của các cơ sở thương mại của một số Phật tử đã âm thầm giúp đỡ chùa trong nhiều năm qua. Danh sách cúng dường dưới đây bao gồm nhiều năm, và với mục đích báo cáo kế toán cùng cung cấp biên nhận (income tax receipt) vào cuối năm. Xin cám ơn quý vị rất nhiều.

(Danh sách quý vị cúng dường trong năm 2015 được đăng trong danh sách số 5 bên dưới)

 

 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.