Những chữ ta thường nghe thấy trong chùa, nhưng chưa hiểu rõ lắm, chúng ta cùng học nhé!

  1. Nam mô: Cung kính, kính dâng,  một lời thưa gừi đến một vị Phật. Gốc chữ Pali gọi là Namo.
  2. Yết đế: chữ Sanskrit bên Ấn Độ gọi là Gate, có nghĩa là Qua Đi
  3. Ba la mật: chữ Sanskrit là Paramita, sự giác ngộ, Niết Bàn.

 

Mỗi tuần học ba chữ, xin hẹn bạn tuần tới.

Tự Điển Phật Học

 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.