Thông Báo của Ban Trai Soạn

Ban trai soạn đang cần người phụ làm thức ăn chay ngày Thứ Bẩy hằng tuần. Xin liên lạc bác Ngãi hoặc chị Cẩm.

Nấu Ăn Chay

Các món chè và bánh

 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin liên lạc với thày Thi, cô Yến, và cô Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Xem bài vở cũ Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, đã được phát hành cách nay vài năm. Xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở phong phú với nhiều bài viết giá trị đã đăng trước đây.