Thông Báo của Ban Trai Soạn

Ban trai soạn đang cần người phụ làm thức ăn chay ngày Thứ Bẩy hằng tuần. Xin liên lạc bác Ngãi hoặc chị Cẩm.

Nấu Ăn Chay

Các món chè và bánh

 

Sinh Hoạt Việt Ngữ Hằng Tuần cho các trẻ em và thanh thiếu niên, xin lien lạc với ,chị Yến và chị Đông. Muốn biết thêm chi tiết xin xem thêm trong trang Thông Báo.

Báo Xuân Hoa Sen 2019 On Line, ̣̣đã được phát hành, xin quý vị bấm vào link để xem, bài vở năm nay rất phong phú với nhiều bài viết giá trị.